Ed Board

From the back -
Row 1- ( L to R ) - Chetna Khanna, Deeksha Thakur, Soumya Somani, Anusha Ben, Shivshankar Shukla
Row 2- (L to R) - Vanshika Gupta, Kanika Kumar, Parijat Pansey, Pratyusha Akkaraju